Gran Sonata para violín y piano de Schubert.

Gran Sonata para violín y piano de Schubert.
Violín Joel Doraci Gjata, Piano Josep Pou.
Audición en el Conservatorio Profesional de Música de Mallorca.